Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Jozef Kollár, PhD.

Vegetačná ekológia, fytocenológia, krajinno-ekologická analýza, pedológia