Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. - publikačná činnosť

Všetky publikácie

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • SMOLKOVÁ, Eva. Náčrt vymedzenia ekofilozofických pojmov a problémov. In Diskusie o ekofilozofii. Zostavovateľky Eva Smolková, Zuzana Palovičová ; recenzenti J. Bodnár, S. Hubík. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1992, s. 46-53. Typ: AED

  Citácie:
  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 137. ISBN 978-80-8105-185-2.

 • Diskusie o ekofilozofii. Zostavovateľky Eva Smolková, Zuzana Palovičová ; recenzenti J. Bodnár, S. Hubík. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1992. 165 s. Typ: FAI

  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 196. ISBN 978-80-8105-185-2.

 • SMOLKOVÁ, Eva. O staronovom spore. In Vesmír, 1992, roč. 71, č. 8, s. 466. Typ:
 • Spory o charakter ekologickej paradigmy : diskusie o ekofilozofii II. Ved. red. Zuzana Palovičová, Eva Smolková ; recenzent J. Bodnár. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1993. 203 s. ISBN 80-967225-0-6. Typ: FAI

  Citácie:
  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 195. ISBN 978-80-8105-185-2.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Ontologický rozmer ekologického problému. In Filozofia, 1993, roč. 48, č. 3, s. 145-150. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB

  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 196. ISBN 978-80-8105-185-2.

  [4] LESŇÁK, S. Slovenská environmentálna filozofia 90. rokov v slovenských časopisoch. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 2. diel. Editor Erika Lalíková, Štefan Kostelník, Marek Rembierz. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-19-8.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Necessity for Vallue Re-Orientation in Society. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Klub ekofilozofie. In Filozofia, 1993, roč. 48, č. 9, s. 589. Typ:
 • Ekofilozofické koncepcie : (diskusie o ekofilozofii III.). Ved. red. Zuzana Palovičová, Eva Smolková ; recenzent J. Bodnár. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1994. 124 s. ISBN 80-967225-3-0. Typ: FAI

  Citácie:
  [2.1] SMOLKOVÁ, Eva. K otázke možných dôsledkov environmentálneho skepticizmu. Eva Smolková. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 9, s. 641-653. (2004 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

 • SMOLKOVÁ, Eva. Náčrt genézy ekofilozofického myslenia. In Filozofia, 1994, roč. 49, č. 9, s. 575-584. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB

  Citácie:
  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 139. ISBN 978-80-8105-185-2.

  [4] KOMENSKÁ, K. Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 141. ISBN 978-80-555-1108-5.

  [4] KOMENSKÁ, K. Problematika etiky vzťahu k zvieratám vo vybraných dielach slovenských autorov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Editor V. Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2013, s. 257. ISBN 978-80-555-0837-5.

  [4] LESŇÁK, S. Slovenská environmentálna filozofia 90. rokov v slovenských časopisoch. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 2. diel. Editor Erika Lalíková, Štefan Kostelník, Marek Rembierz. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-19-8.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Biocentrizmus verzus antropocentrizmus. In Životné prostredie, 1994, roč. 28, č. 3, s. 128-130. Typ: ADFB

  Citácie:
  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 196. ISBN 978-80-8105-185-2.

  [4] LESŇÁK, S. Slovenská environmentálna filozofia 90. rokov v slovenských časopisoch. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 2. diel. Editor Erika Lalíková, Štefan Kostelník, Marek Rembierz. Bratislava : Iris, 2008, s. 348. ISBN 978-80-89256-19-8.

  [4] PALOVIČOVÁ, Zuzana. Kapitoly z aplikovanej etiky IV : úvod do environmentálnej etiky. Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2012, s. 84. ISBN 978-80-7165-906-8.

 • SMOLKOVÁ, Eva - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Úvod. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. K vybraným teoretickým problémom neodarwinizmu. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Počiatky ekofilozofického myslenia v strednej Európe v nadväznosti na dielo Konráda Lorenza. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Diskusie o ekofilozofii. In Životné prostredie, 1993, roč. 27, č. 1, s. 4. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Diskusie o ekofilozofii. In Filozofia, 1993, roč. 48, č. 12, s. 836-837. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Hodnota či cena? In Nové slovo bez rešpektu, 1993, roč. 3, č. 27, s. 29. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Ekofilozofia vo svetle diskusií. In Životné prostredie, 1994, roč. 28, č. 1, s. 3-4. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Diskusie o ekofilozofii. In Filosofický časopis, 1993, roč. 41, č. 6, s. 1098-1099. Typ:
 • PALOVIČOVÁ, Zuzana - SMOLKOVÁ, Eva. Úvod. Typ:
 • PALOVIČOVÁ, Zuzana - SMOLKOVÁ, Eva. Úvod. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Racionalizmus a ekologická paradigma. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Lovelockova koncepcia Gaie. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Hodnotová dimenzia životného prostredia - šanca na prežitie. In Filozofia, 1996, roč. 51, č. 2, s. 98-105. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB

  Citácie:
  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 168. ISBN 978-80-8105-185-2.

  [4] LESŇÁK, S. Slovenská environmentálna filozofia 90. rokov v slovenských časopisoch. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie : zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstaviteľmi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 14. 4. - 16. 4. 2008. 2. diel. Editor Erika Lalíková, Štefan Kostelník, Marek Rembierz. - Bratislava : Iris, 2008, s. ISBN 978-80-89256-19-8.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Environmental Thinking and Social Transformation. In Building Democratic Societies: Values and Rights. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. K niektorým problémom environmentálnej axiológie. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. K otázke výstavby hodnotových systémov v environmentálnej etike. In Filozofia, 1997, roč. 52, č. 2, s. 73-80. ISSN 0046-385X. Typ: ADFB

  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 169. ISBN 978-80-8105-185-2.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Ekofilozofia ako filozofia zmeny. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. K niektorým predstavám o nesubstančných modeloch bytia. In Filozofia, 1998, roč. 53, č. 2, s. 82-92. (1998 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • SMOLKOVÁ, Eva. Podnikanie a etika. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Ekofilozofia ako filozofia zmeny. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. K otázke limitov environmentálnej etiky. In Filozofia, 1999, roč. 54, č. 8, s. 569-579. (1999 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB

  Citácie:
  [2.1] KOLLÁR, Karol. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

 • SMOLKOVÁ, Eva. Chapter XIII. Environmental Thinking and Social Transformation. In Interests and Values: The Spirit of Venture in a Time of Change. Slovak Philosophical Studies, II. Interests and Values: The Spirit of Venture in a Time of Change. Slovak Philosophical Studies, II. Typ:
 • SMOLKOVÁ, Eva. Ekologický problém ako šanca. Bratislava : IRIS, 2000. 134 s. ISBN 80-88778-95-6. Typ: AAB

  Citácie:
  [1.2] PAZDERA, Martin. Ethics of Social Consequences and Evolutionary Ontology in Contemporary Environmental Ethics. In Pro-Fil, 2019, vol. 20, no. 1, pp. 45-64. ISSN 1212-9097. Http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1847., Registrované v: SCOPUS

  [2.1] HUBA, Mikuláš. Ľudské hodnoty, etika, udržateľnosť a kvalita života: teória a prax. In Filozofia, 2007, roč. 62, č. 8, s. 675-685. (2007 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

  [2.1] KOLLÁR, Karol. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

  [4] DOBRUCKÁ, A. Rozvoj obcí a pozemkové úpravy. In Systém plánovania v územných subjektoch na Slovensku. Bratislava : FM UK, 2007, s. 104. ISBN 978-80-89197-74-3.

  [4] JEMELKA, P. – LESŇÁK, S. – ROZEMBERG, A. Environmentalizmus a slovenská filozofia. Trnava : UCM, 2010, s. 138, 169. ISBN 978-80-8105-185-2.

  [4] PALOVIČOVÁ, Zuzana. Kapitoly z aplikovanej etiky IV : úvod do environmentálnej etiky. Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2012, s. 84. ISBN 978-80-7165-906-8.

  [4] ŠTARCHOŇ, P. Vademecum reklamy. Vybrané teoretické aspekty. Bratislava : FM UK, 2004, s. 103.

 • SMOLKOVÁ, Eva. K problému vzťahu hodnotenia a poznania v environmentálnom myslení. In Filozofia, 2000, roč. 55, č. 7, s.545-556. (2000 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • SMOLKOVÁ, Eva. O jednej polemickej recenzii. In Filozofia, 2001, roč. 56, č. 8, s. 579-581. (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • SMOLKOVÁ, Eva. Problematické východiskové tézy niektorých environmentálnych koncepcií. In Životné prostredie, 2001, roč. 35, č. 6, s. 292-296. Typ: ADFB
 • SMOLKOVÁ, Eva. K problému filozofickej reflexie environmentu. In Filozofia v kultúrnom kontexte : zborník z konferencie. Editori M. Marcelli, E. Farkašová. - Bratislava : Mirox, 2001, s. 130-139. ISBN 80-85540-07-X. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Environmentálny hodnotový pluralizmus. In Filozofia a doba : zborník príspevkov z 2. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch 26. - 28. októbra 2000 v Bratislave. Zostavili Jana Balážová, Anna Remišová. - Bratislava : Iris, 2001, s. 495-505. ISBN 80-88778-23-9. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František - PALOVIČOVÁ, Zuzana - PAUER, Jozef - SMOLKOVÁ, Eva - SMREKOVÁ, Dagmar. Scenáre možného vývoja hodnôt. In Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Ved. red. Štefan Zajac. - Bratislava : Slovenská akadémia vied : Prognostický ústav SAV, 2002, s. 32-51. ISSN 1335-1974. Typ: AED
 • NOVOSÁD, František - KARUL, Róbert - MURÁNSKY, Martin - PALOVIČOVÁ, Zuzana - PAUER, Jozef - SMOLKOVÁ, Eva - SMREKOVÁ, Dagmar. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2002, s. 38-50. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Filozofia v managemente - podniková filozofia. In Súčasné trendy v managemente III, 2. časť, odd. V. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2002, s. 79-83. Typ: AEF
 • SMOLKOVÁ, Eva. Environmentálne hodnoty v hodnotových systémoch. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 7, s. 471-483. (2003 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • SMOLKOVÁ, Eva. K aktuálnym problémom axiologického skúmania. In Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy : zborník z konferencie konanej dňa 6. 2. a 7. 2. 2003 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Editorky Etela Farkašová, Mariana Szapuová ; recenzenti Tibor Pichler, Emil Višňovský. - Bratislava : Maxima press, 2003, s. 223-228. ISBN 80-969083-4-0. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Listy filozofom. In Filozofia, 2003, roč. 58, č. 2, s. 143-146. (2003 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Listy filozofom / Teodor Münz. - Bratislava : Kalligram, 2002. - ISBN 80-7149-459-3. Typ: EDI
 • NOVOSÁD, František - PAUER, Jozef - SMREKOVÁ, Dagmar - PALOVIČOVÁ, Zuzana - SMOLKOVÁ, Eva - MURÁNSKY, Martin - KARUL, Róbert. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Posudzovatelia R. Dupkala, V. Leško. Bratislava : Iris, 2004. 226 s. ISBN 80-89018-73-4. Typ: AAB
 • SMOLKOVÁ, Eva. Dilemy bioetiky. In NOVOSÁD, František et al. Hodina filozofie : úvod do filozofie pre stredne pokročilých. - Bratislava : Iris, 2004, s. 91-115. ISBN 80-89018-73-4. Typ: ABD
 • SMOLKOVÁ, Eva. K otázke možných dôsledkov environmentálneho skepticizmu. In Filozofia, 2004, roč. 59, č. 9, s. 641-653. (2004 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • SMOLKOVÁ, Eva. K otázke vzniku a významu bioetiky. In Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 668-681. (2005 - Current Contents, WOS). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB

  Citácie:
  [2.1] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Ideál flexibility a paradoxy kultu mladosti. In Filozofia, 2006, roč. 61, č. 6, s. 441-452. (2006 - Current Contents). ISSN 0046-385X., Registrované v: WOS

  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Autenticita a dobrý život. 1. vyd. Bratislava : Album, 2006. 198 s. ISBN 80-968667-5-3.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Bioetika : otázky, problémy, súvislosti. Posudzovatelia F. Novosád, L. Bohunická. 1. vyd. Bratislava : Infopress, 2006. 117 s. ISBN 80-85402-80-7. Typ: AAB

  Citácie:
  [3] PLAŠIENKOVÁ, Z. Morálny rozmer osobnosti a jej hodnotové orientácie (Z tvorby J. Cígera a V. Brožíka). In Czlowiek w spoleczenstwie. Tom I. : Spoleczenstwo - Kultura - Moralnosc. Biala : Wydawnictwo ATH w Bielsku, 2008, s. 254.

  [3] ČMELÍKOVÁ, Z. Etika ako nástroj morálneho rozvoja organizácie. Brno : Computer Press, 2010, s. 29. ISBN 978-80-3358-3.

  [4] AGAFONOVÁ, M. – MELKUSOVÁ, H. Výchovné aspekty environmentálnej etiky pri formovaní aktívneho občianstva. In Aplikovaná etika – kontext a perspektívy. Košice : FF UPJŠ, 2010, s. 470. ISBN 978-80-7097-735-4.

  [4] JEMELKA, P. Bioethical Inspiration in Teacher Training. In Bioethics in Central Europe: Methodology and Education. Editor Vasil Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2009, s. 242. ISBN 978-80-555-0055-3.

  [4] JEMELKA, P. Bioetická inspirace v přípravě budoucích učitelů. In Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2009, s. 329. ISBN 978-80-8068-995-7.

  [4] JEMELKA, P. Kapitoly z aplikovanej etiky III : úvod do bioetiky. Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2012, s. 91. ISBN 978-80-7165-905-1.

  [4] KOMENSKÁ, K. Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 141. ISBN 978-80-555-1108-5.

  [4] KOMENSKÁ, K. Problematika etiky vzťahu k zvieratám vo vybraných dielach slovenských autorov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Ediror V. Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2013, s. 257. ISBN 978-80-555-0837-5.

  [4] KOVAĽOVÁ, D. Súčasné prístupy a vzdelávacie modely v bioetike. In Aplikovaná etika – kontext a perspektívy. Košice : FF UPJŠ, 2010, s. 276. ISBN 978-80-7097-735-4.

  [4] ŠULAVÍKOVÁ, Blanka - SEJČOVÁ, Ľuboslava. Ideál dobrého života v osobnej perspektíve. Bratislava : Album, 2008, s. 101. ISBN 978-80-968667-9-3.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Problém klonovania vo filozofických a etických súvislostiach. In Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Editori Martin Muránsky, Róbert Karul ; recenzenti Tibor Pichler, Dušan Gálik. - Bratislava : Fox&Col, 2006, s. 129-137. ISBN 80-969514-1-6. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. O súčasnosti a budúcnosti environmentálnej etiky. In Životné prostredie, 2006, roč. 40, č. 1, s. 19-22. ISSN 0044-4863. Typ: GII

  Citácie:
  [4] KOMENSKÁ, K. Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 141. ISBN 978-80-555-1108-5.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Identita a inštrumentalizácia ako bioetický problém. In Intersubjektivita v globálnej situácii. Editori Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová ; recenzenti Tibor Pichler, Dušan Gálik. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2006, s. 249-256. ISBN 80-967225-7-3. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Vybrané etické problémy biomedicíny. In Biomedicína a její reflexe [elektronický zdroj]. - Kladno : Profess Consulting sro., 2008, s. 129-138. ISBN 80-7259-59-049-9. Typ: AEC
 • SMOLKOVÁ, Eva. Globálna bioetika ako aplikovaná etika. In Vnímať, konať, myslieť. Editori Róbert Karul, Martin Muránsky, Jaroslava Vydrová ; recenzenti František Novosád, Peter Šajda. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2008, s. 165-173. ISBN 978-80-969770-2-4. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Bioetika v súvislostiach. In Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena : zborník vedeckých štúdií. Editor Ľubomír Plesník ; recenzenti D. Čuchranová, I. Hochel. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 51-59. ISBN 80-8050-935-2. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Súčasná bioetika a jej problémy. In Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. Editor Vasil Gluchman ; recenzenti O. Sisáková, J. Sošková. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 23-34. ISBN 978-80-8068-995-7. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Contemporary Bioethics and its Problem. In Bioethics in Central Europe: Methodology and Education. Editor Vasil Gluchman ; recenzenti O. Sisáková, J. Sošková. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 2009, s. 25-37. ISBN 978-80-555-0055-3. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Vybrané etické problémy identity a inakosti v súčasnej bioetike. In Identita - Diferencia : zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. Editori Róbert Karul, Richard Sťahel, Milan Toman ; recenzenti S. Hubík, J. Piaček. - Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ SAV, 2010, s. 449-454. ISBN 978-80-970-303-1-5. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Etika v zdravotníctve [Ethics in Health Care]. In Profesijná etika - minulosť a prítomnosť. Editor V. Gluchman. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 2012, s. 83-95. ISBN 978-80-555-0674-6. Typ: AED

  Citácie:
  [4] BILASOVÁ, V. Výzvy pre medicínsku etiku na Slovensku. In Etika v profesiách. Editor V. Gluchman. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2013, s. 98. ISBN 978-80-555-1030-9.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Etika v zdravotníctve a pre zdravotníctvo [Ethics in and for Health Care]. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Editor V. Gluchman ; recenzenti D. Hajko, J. Čipkár. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 2013, s. 189-204. ISBN 978-80-555-0837-5. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Etika v zdravotníctve [Ethics in Health Care]. Vedeckí recenzenti L. Bohunická, Z. Palovičová. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. 170 s. ISBN 978-80-89766-00-0. Typ: AAB

  Citácie:
  [4.1] SEDOVÁ, Tatiana - PALOVIČOVÁ, Zuzana. Zdravotné postihnutie v kontexte ľudských práv : filozofická reflexia. Bratislava : Veda, 2018, s. 130, 136. ISBN 978-80-224-1724-2.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Etický kódex vedeckej inštitúcie [Ethical Code of an Academic Institution]. In Etika v profesiách. Editor V. Gluchman ; recenzenti V. Bilasová, J. Čipkár. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 2013, s. 334-346. ISBN 978-80-555-1030-9. Typ: AED

  Citácie:
  [4] PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, G. Profesijný etický kódex - otázka motivácie. In Perspektívy profesijnej etiky. Vasil Gluchman (ed.). Prešov : Filozofická fakulta PU, 2014, s. 34. ISBN 978-80-555-1104-7.

 • SMOLKOVÁ, Eva. Morálne a hodnotové aspekty profesií v systémoch zdravotnej starostlivosti [moral and Value Aspects of Professions in Health Care Systems]. In Perspektívy profesijnej etiky. Vasil Gluchman (ed.) ; recenzenti P. Jemelka, J. Čipkár. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 2014, s. 53-67. ISBN 978-80-555-1104-7. Typ: AED
 • SMOLKOVÁ, Eva. Právo na ochranu zdravia v systémoch zdravotnej starostlivosti [Health Protection Right in Health Care Systems]. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska : zborník statí. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015, s. 270-280. ISBN 978-80-7144-248-6. Typ: AEDA
 • SMOLKOVÁ, Eva. Faktory vplyvu zdravotnej starostlivosti na kvalitu života občanov štátu [Factors of influence health care on the quality of life of the citizens of the state]. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika : zborník statí. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016, s. 344-354. ISBN 978-80-7144-265-3, e-ISBN 978-80-7144-266-0. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/344_zbornik-adaptacne-procesy-a-pulzujuca-ekonomika.pdf>. Typ: AEDA
 • SMOLKOVÁ, Eva. Kvalita života - kvalita zdravotnej starostlivosti [Quality of life - quality of a social health care system]. In (Meta)filozofia - prax : zborník vedeckých príspevkov, Bratislava, 21. - 23. 10. 2015. Editori Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová ; recenzenti Tibor Pichler, Silvia Gáliková. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2016, s. 302-307. ISBN 978-80-970303-7-7. Typ: AFD
 • SMOLKOVÁ, Eva. Kvalita života - filozofické a ekonomické faktory vplyvu [Quality of life - philosophical and economic factors of influence]. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti : zborník statí. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017, s. 105-114. ISBN 978-80-7144-281-3, e-ISBN 978-80-7144-282-0. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/371_pauhofova_ed_zbornik_2017a.pdf>(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AEDA
 • SMOLKOVÁ, Eva. Kvalita života ako filozofický problém [Quality of Life as a Philosophical Problem]. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18): Človek v súčasnej etike : konferenčný zborník, 18. medzinárodná vedecká konferencia, 13. - 14. september 2017, Zemplínska Šírava. Editor Vasil Gluchman ; recenzenti D. Hajko, M. Palenčár. - Prešov : FF PU, 2017, s. 131-146. ISBN 978-80-555-1883-1, e-ISBN 978-80-555-1923-4. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Gluchman4/subor/zbornik.pdf>(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AFD
 • SMOLKOVÁ, Eva. K otázke vplyvu Hansa Jonasa na súčasnú etiku [On the Question of Hans Jonas's Influence on Current Ethics]. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 9, s. 731-741. (2017: 0.311 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/9/731-741.pdf>(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: ADDB

  Citácie:
  [2.1] FOLTIN, Martin. Zdôvodnenie ľudských práv v koncepcii efektívneho altruizmu. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 622-636. ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10252220filozofia.2019.74.8.3.pdf>., Registrované v: WOS

 • SMOLKOVÁ, Eva - PALOVIČOVÁ, Zuzana. K otázke vplyvu Jonasovej etiky. In DROZDENOVÁ, Wendy - ŠIMEK, Vojtěch a kol. Filosofie Hanse Jonase. - Praha : Filosofia, 2019, s. 37-48. ISBN 978-80-7007-601-9.(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: ABC
 • SMOLKOVÁ, Eva. K filozofickým východiskám súčasných modelov zdravotnej starostlivosti [On the Philosophical Bases of Current Models of Health Care]. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 637-651. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10261334filozofia.2019.74.8.4.pdf>. Typ: ADDB
 • SMOLKOVÁ, Eva. Kritériá kvality života, prežívania a smrti [Criteria of quality of life, survival and death]. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2018/2019): Človek a smrť : konferenčný zborník, 19. medzinárodná konferencia, 13. - 14. september 2018, Stará Lesná. Editori Vasil Gluchman, Marián Palenčár ; recenzenti Dalimír Hajko, Peter Volek. - Prešov : FF PU, 2018, s. 149-164. ISBN 978-80-555-2164-0.(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AFD
 • SMOLKOVÁ, Eva. Kvalita života zo zreteľa práva na zdravotnú starostlivosť - filozofické a ekonomické aspekty problematiky [Quality of life with respect to the right to healthcare]. In Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite. Editorka Tatiana Sedová ; recenzenti Zlatica Plašienková, Jozef Lysý. - Bratislava : Veda, 2019, s. 46-63. ISBN 978-80-224-1771-6. Typ: AFD
 • SMOLKOVÁ, Eva. Sťahel, Richard: Pojem krízy v environmentálnom myslení. In Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 414-418. (2018: 0.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Pojem krízy v environmentálnom myslení / Richard Sťahel. - Bratislava : Iris, 2019. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05221306filozofia.2019.74.5.6.pdf>. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus