Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jozef Sivák CSc.

Národné projekty

Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie III

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sivák Jozef CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ