Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • SEDOVÁ, Tatiana. Podoby textu a poznanie: O vzťahu medzi filozofickým a literárnym textom [Varieties of Text and Knowledge: Towards to the Relationship Between Philosophical and Literary Text]. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, 2022, roč. 4, č. 1, s. 40-51. ISSN 2644-6367. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CEV.2022.04.1.40-51 Typ: ADFB
  • SEDOVÁ, Tatiana. Wikforss, Asa: Alternatívne fakty. O poznaní a jeho nepriateľoch. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 2, s. 143-147. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Alternatívne fakty. O poznaní a jeho nepriateľoch / Asa Wikforss. - Bratislava : Ikar, 2021. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.2.6 Typ: EDI
  • SEDOVÁ, Tatiana. Normatívnosť ako kľúč k človeku: medzi darvinovskou evolúciou a normativitou. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 7, s. 563-569. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Člověk jako normativní tvor / Jaroslav Peregrin. - Praha : Academia, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.7.7 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus