Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Tatiana Sedová CSc.

Národné projekty

K idei ľudských práv: koncepty, problémy , perspektívy

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Sedová Tatiana CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ