Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Renáta Ondrejková - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ondrejovič Slavomír DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ