Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • AABOUD, M. - AAD, G. - ABBOTT, B. - ABDINOV, O. - ABELOOS, B. - BRUNCKO, Dušan - KLADIVA, Eduard - STRÍŽENEC, Pavol - URBÁN, Jozef. Search for doubly charged Higgs boson production in multi-lepton final states with the ATLAS detector using proton-proton collisions at root s=13TeV. In European Physical Journal C, 2018, vol. 78, no. 3, art. no. 199. (5.172 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1434-6044. Typ: ADCA
  • AABOUD, M. - AAD, G. - ABBOTT, B. - ABDALLAH, J. - ABDINOV, O. - BRUNCKO, Dušan - KLADIVA, Eduard - STRÍŽENEC, Pavol - URBÁN, Jozef. Measurement of jet fragmentation in 5.02 TeV proton-lead and proton-proton collisions with the ATLAS detector. In Nuclear Physics A, 2018, vol. 978, p. 65-106. (1.992 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0375-9474. Typ: ADCA
  • AABOUD, M. - AAD, G. - ABBOTT, B. - ABDINOV, O. - ABELOOS, B. - BRUNCKO, Dušan - KLADIVA, Eduard - STRÍŽENEC, Pavol - URBÁN, Jozef. Search for supersymmetry in final states with missing transverse momentum and multiple b-jets in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector. In Journal of High Energy Physics, 2018, no. 6, art. no. 107. (5.541 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1029-8479. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus