Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Peter Samuely DrSc., akademik US Slovensko - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* EMP - Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Nanocohybri - NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovensko
Doba trvania: 18.10.2017 - 17.10.2021
* STM štúdium grafénom pokrytých nanoštruktúr
Investigation of graphene covered superconducting nanostructures by scanning tunneling microscopy
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

* ECODISC - Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch
Electron correlations in disordered superconductors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Isingove supravodiče a topologické fázy hmoty
Ising superconductors and topologigal phases of the matter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách
Quantum matters at very low temperatures
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
QuTeMaD - Kvantové technológie. materiály a zariadenia
Quantum Technologies, Materials and Devices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovensko
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 7

Poznámka:
* spoluriešiteľ