Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Zuzana Kusá, CSc. - profesijný životopis

Formálny pracovný životopis je len v anglickom jazyku: od roku 1982 mám rovnakého zamestnávateľa a preto nebol dôvod pre CV v slovenskom jazyku.

Ukončené vzdelanie
FF UK katedra sociológie prom. soc. 1980
FF UK katedra sociológie PhDr. 1982
Ústav filozofie a sociológie SAV CSc. 1991