Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Ukončené vzdelanie
FF UK katedra sociológie prom. soc. 1980
FF UK katedra sociológie PhDr. 1982
Ústav filozofie a sociológie SAV CSc. 1991