Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - UHLEROVÁ, Monika. Regionálny sociálny dialóg. Recenzenti: Ján Králik, Eleonóra Kováčová. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2021. 107 s. Dostupné na internete: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/18169.pdf. ISBN 978-80-89149-93-3 Typ: AAB
  • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - UHLEROVÁ, Monika. Regionálny sociálny dialóg na Slovensku: stav, vývoj, perspektívy. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2021, roč. 24, č. 3, s. 8-32. ISSN 1335-2741. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.3.8-32 (VEGA 2/0152/19 : Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania) Typ: ADFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus