Information Page of SAS Employee

doc. PhDr. Matej Ruttkay CSc. - projects

International projects

-
Dohoda o spolupráci medzi AÚ SAV a Univerzitou v Kolíne
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2020
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 15.4.2016 - 15.4.2021
HistoGenes - Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.
Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 1.3.2020 - 1.3.2026
-
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 1.10.2015 - 31.12.2020
“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”
Spolupráca při genetickom výskume dávných populácií so špeciálnym dôrazom na rekonštrukciu populačních zmien, zdravotného stavu dávných populácií.
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
Agreement of Co-operation between IA SAS and EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST
Zmluva o spolupráci medzi AÚ SAV a EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 16.12.2019 - 16.12.2024
-
Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univezitou - Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV - SR
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 9.5.2019 - 9.5.2023


National projects

-
Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
* The medieval village and its background
Stredoveká dedina a jej zázemie
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Bednár Peter CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
* -
Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch
Program: APVV
Project leader: PhDr. Hanuliak Milan DrSc.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021
VNrMB - Nitra County Notitia by Matthias Bel (interpretation and application)
Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)
Program: APVV
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Projects total: 11

Note:
* cosolver