Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Matej Ruttkay CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Dohoda o spolupráci medzi AÚ SAV a Univerzitou v Kolíne
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020
Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021
Kuvajtsko-slovenská dohoda o archeologickom výskume na ostrove Failaka
Kuwajt-Slovak excavation agreement archeological survey and excavation in Failaka Island
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 21.2.2019 - 21.2.2020
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2020
VirtualArch - Vizualizovať a valorizovať pre lepšie využitie skrytého archeologického dedičstva v strednej Európe
Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020
Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univezitou - Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV - SR
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 9.5.2019 - 9.5.2023


Národné projekty

Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
* Stredoveká dedina a jej zázemie
The medieval village and its background
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hanuliak Milan DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
VNrMB - Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)
Nitra County Notitia by Matthias Bel (interpretation and application)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 10

Poznámka:
* spoluriešiteľ