Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Matej Ruttkay CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2020
VirtualArch - Vizualizovať a valorizovať pre lepšie využitie skrytého archeologického dedičstva v strednej Európe
Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020


Národné projekty

Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska
Corpus of te early medieval hillforts in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Stredoveká dedina a jej zázemie
The medieval village and its background
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hanuliak Milan DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 6

Poznámka:
* spoluriešiteľ