Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Matej Ruttkay CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Dohoda o spolupráci medzi AÚ SAV a Univerzitou v Kolíne
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020
Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021
HistoGenes - Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.
Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.3.2020 - 1.3.2026
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2020
Spolupráca při genetickom výskume dávných populácií so špeciálnym dôrazom na rekonštrukciu populačních zmien, zdravotného stavu dávných populácií.
“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
VirtualArch - Vizualizovať a valorizovať pre lepšie využitie skrytého archeologického dedičstva v strednej Európe
Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020
Zmluva o spolupráci medzi AÚ SAV a EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST
Agreement of Co-operation between IA SAS and EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 16.12.2019 - 16.12.2024
Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univezitou - Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV - SR
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 9.5.2019 - 9.5.2023


Národné projekty

Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
* Stredoveká dedina a jej zázemie
The medieval village and its background
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hanuliak Milan DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
VNrMB - Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)
Nitra County Notitia by Matthias Bel (interpretation and application)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 12

Poznámka:
* spoluriešiteľ