Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Ján Hunka, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Akademická 2, 949 21 Nitra
Slovenská republika
Tel.: 037/6943216
Fax: 037/7335618