Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku
Metallurgy and non-ferrous metals use from late prehistory until early medieval age in area of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rajtár Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ