Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Juraj Pavúk DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ