Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

Narodený 12. 12. 1951 Čáry okr. Senica. Maturita 1970 SVŠ v Skalici. V r. 1970 - 1975 štúdium archeológie FF UK Bratislava. 1981 PhDr., 1993 CSc. V r. 1975 - 1983 pracovník Ponitrianskeho múzea v Nitre, od r. 1983 pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre.