Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. PhDr. Jozef Bátora DrSc.

Medzinárodné projekty

Dohoda o vedeckej spolupráci s RGK

Agreement on Scientific Cooperation

Doba trvania: 10.5.2021 - 10.5.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Bátora Jozef DrSc.

GEODAP - GEOarchaeology of DAily Practices: exstracting bronze age liveways from the domestic stratigraphic record

GEOarchaeology of DAily Practices: exstracting bronze age liveways from the domestic stratigraphic record

Doba trvania: 1.10.2021 - 30.9.2026
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Bátora Jozef DrSc.


Národné projekty

* Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch

Mobility of prehistoric, protohistoric and historical communities in Slovakia and its manifestations in archaeological sources

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozubová Anita PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ