Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Narodený 21.06.1950 v Nevidzanoch,štúdium archeológie 1968-1973 FFUK Bratislava.Od 1974-doteraz AÚ SAV Nitra a súčasne od roku 2007 pedagóg a od 2011 vedúci Katedry archeológie FFUK Bratislava,.PhDr.(1976), CSc.(PhD)(1982), Doc.(2000),DrSc.(2001),Prof.(2003)