Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Mária Košková CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Bulharsko-slovenská medzijazyková homonymia v kontexte slovanských jazykov
Bulgarian-Slovak interlingual homonymy in the context of Slavic languages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košková Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* Slovensko-poľské jazykové a kultúrne kontakty
Slovak-Polish Language and Cultural Contacts
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Žeňuchová Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch
Interlingual homonymy in Slavic languages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košková Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ