Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KAČIC, Ladislav. Šľachtické hudobné kapely. In Hudobné dejiny Bratislavy I. Od stredoveku po rok 1918. - Bratislava : Ars Musica, 2019, s. 179-196. ISBN 978-80-971672-4-0. Typ: ABD
  • KAČIC, Ladislav - URDOVÁ, Sylvia. Pestovanie hudby v kláštoroch. In Hudobné dejiny Bratislavy I. Od stredoveku po rok 1918. - Bratislava : Ars Musica, 2019, s. 149-178. ISBN 978-80-971672-4-0. Typ: ABD
  • KAČIC, Ladislav. Hudba korunovácií a návštevy Cisárskej dvorskej kapely. In Hudobné dejiny Bratislavy I. Od stredoveku po rok 1918. - Bratislava : Ars Musica, 2019, s. 141-148. ISBN 978-80-971672-4-0. Typ: AEDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus