Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. art. Ladislav Kačic PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Hudobná teória na Slovensku v 16.–18. storočí
Music theory in Slovakia in the 16th –18th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Kačic Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ