Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. art. Ladislav Kačic PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Hudobná teória na Slovensku v 16.–18. storočí
Music theory in Slovakia in the 16th –18th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Kačic Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.-19. storočie)
Nexus Slavorum Latini: Inter-Slavonic Relations and Parallels as Mirrored in Neo-Latin Literature, XVIth–XIXth cc.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zavarský Svorad PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ