Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

MVDr. Jindřich Šoltys, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BYSTRIANSKA, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid** - ŠMIGA, Ľubomír - ŠOLTYS, Jindřich - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - GOMBOŠ, Filip - KLEBAN, Ján. First report on parasites of European beavers in the Slovak Republic. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 355-358. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06943-6 (Vega č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch) Typ: ADCA
  • ŠIMEKOVÁ, Katarína - ROSOĽANKA, Róbert** - SZILÁGYOVÁ, M. - ANTOLOVÁ, Daniela - NOVÁKOVÁ, E. - NOVÁK, M. - LACA, Ľ. - SADLOŇOVÁ, J. - ŠOLTYS, Jindřich. Alveolar echinococcosis of the liver with a rare infiltration of the adrenal gland. In Helminthologia, 2021, vol. 58, no. 1, p. 100-105. ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2021-0002 (Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?. APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.) Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus