Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr., Mgr. Art. Barbara Hodásová PhD.

Národné projekty

Na hrade a v podhradí

At the Castle and underneath

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., Mgr. Art. Hodásová Barbara PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ