Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BAČOVÁ, Viera - HALAMA, Peter - KORDAČOVÁ, Jana. Irrational beliefs indirectly predict retirement satisfaction through the conceptualization of retirement: a cross-sectional study in a sample of recent retirees. In BMC Psychology, 2023, vol. 11, 1, art. no. 195. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.906 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-7283. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40359-023-01237-9 Typ: ADCA
  • BAČOVÁ, Viera** - KOHÚT, Michal - HALAMA, Peter. The Impact of Psychological Preparation Information on Retirement Planning Intention and Retirement Conceptualization. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2023, vol. 65, no. 2, p. 133-153. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.349 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2023.02.871 Typ: ADDA
  • GARDINER, Gwendolyn - LEE, Daniel - BARANSKI, Erica - FUNDER, David C. - HALAMA, Peter. The economic well-being of nations is associated with positive daily situational experiences. In Current research in ecological and social psychology, 2023, vol. 4, art. no. 100088. ISSN 2666-6227. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cresp.2023.100088 Typ: ADMB
  • HALAMA, Peter. Príklon ku konšpiráciám a osobná pohoda: Vysvetľujúca rola dôvery a osamelosti = Tendency towards conspiracies and personal well-being: The explaining role of trust and loneliness. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 142-149. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
  • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320 Typ: FAI
  • HORNSEY, Matthew J. - PEARSON, Samuel - KANG, Jemima - SASSENBERG, Kai - JETTEN, Jolanda - HALAMA, Peter. Multinational data show that conspiracy beliefs are associated with the perception (and reality) of poor national economic performance. In European Journal of Social Psychology, 2023, vol. 53, no. 1, p. 78-89. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 1.481 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0046-2772. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ejsp.2888 Typ: ADCA
  • KIRKLAND, Kelly - CRIMSTON, Charlie R. - JETTEN, Jolanda - RUDNEV, Maksim - HALAMA, Peter. Moral Expansiveness Around the World: The Role of Societal Factors Across 36 Countries. In Social Psychological and Personality Science, 2023, vol. 14, no. 3, p. 305-318. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 2.404 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1948-5506. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/19485506221101767 Typ: ADCA
  • KOČIŠOVÁ, Lucia - BAČOVÁ, Viera - HALAMA, Peter. Koncepty dôchodku a osobnostné črty ako prediktory plánovania dôchodku u preddôchodcov = Retirement concepts and personality traits as predictors of retirement planning in pre-retirees. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 243-249. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
  • YIK, Michelle - MUES, Chiel - SZE, Irene N.L. - KUPPENS, Peter - HALAMA, Peter. On the relationship between valence and arousal in samples across the globe. In Emotion, 2023, vol. 23, no. 2, p. 332-344. (2022: 4.2 - IF, Q1 - JCR, 1.67 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1528-3542. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/emo0001095 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus