Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. Mgr. Peter Halama, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BAČOVÁ, Viera - HALAMA, Peter. Retirement lifestyle conceptualization and well-being in recent retirees. In Educational Gerontology, 2020, vol. 46, no. 11, p. 688-695. (2019: 0.621 - IF, Q4 - JCR, 0.326 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0360-1277. Typ: ADCA
  • BRANDT, Mark J. - KUPPENS, Toon - SPEARS, Russell - ANDRIGHETTO, Luca - AUTIN, Frederique - HALAMA, Peter - ZIMMERMAN, Jennifer L. Subjective status and perceived legitimacy across countries. In European Journal of Social Psychology, 2020, vol. 50, no. 5, p. 921-942. (2019: 2.415 - IF, Q2 - JCR, 1.401 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0046-2772. Typ: ADCA
  • HALAMA, Peter. Kvalitatívny výskum prechodu z práce na dôchodok (alebo psychometrik robí kvalitatívny výskum). In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 14. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
  • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
  • TELIČÁK, Peter - HALAMA, Peter. Temná triáda osobnosti ako prediktor epistemicko nepodložených presvedčení = Dark Triad as a Predictor of Epistemically Unfounded Beliefs. In Psychologica L : Zborník. Medzinárodná konferencia: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii 2019. Editorka: Sabová Lucia. - Bratislava : STIMUL, 2020, s. 109-115. ISBN 978-80-8127-278-3. Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus