Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

samostatný vedecký pracovník IIa
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5477 5683, 54773442
Fax: 02/5477 5683, 02/5477 3442
Výskumné zameranie:
etické a spoločenské problémy vedeckého a technologického rozvoja, transhumanizmus