Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Ján Novotný, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - NOVOTNÝ, Ján. Short History of Geomorphological Research and Geomorphological Division of Slovakia. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 1-5. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1 Typ: ADMB
  • NOVOTNÝ, Ján - CHROBAK-ŽUFFOVÁ, Anna - STRUŚ, Paweł. Geodiversity assessment of the Western Carpathians. In State of geomorphological research in 2022 : Book of abstracts. - Ostrava, Czechia : University of Ostrava, Faculty of Science, 2022, p. 56. ISBN 978-80-7599-313-7. Typ: AFG
  • PLAŠIENKA, Dušan - NOVOTNÝ, Ján. Limestone Klippen Belt—Atypical Landforms in Flysch Uplands. In Landscapes and Landforms of Slovakia. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 189-205. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_10 Typ: ABC
  • SZÉKELY, Vladimír - NOVOTNÝ, Ján**. Public transport-disadvantaged rural areas in relation to daily accessibility of regional centre: Case study from Slovakia. In Journal of Rural Studies, 2022, vol. 92, p. 1-16. (2021: 5.157 - IF, Q1 - JCR, 1.292 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0743-0167. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.03.015 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus