Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ján Novotný PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
Endogenous and exogenous development potential in Slovak and Polish marginalized areas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

* Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem
Evolution of localities and regions: new theoretical and empirical approaches to understanding of spatial development paradigms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ