Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Anna Fundárková, M.A., PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Dobre sa oženiť či vydať je polovica úspechu : vzostup rodu Pálffyovcov a jeho sobášna politika. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 6-13. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
  • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Štyri tváre Pálffyovcov : najdôležitejší predstavitelia rodu a ich politická kariéra. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 14-24. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
  • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Moc a zvádzanie : výnimočná dvorská kariéra Márie Anny Pálffyovej. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 142-155. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
  • VALENT, Jaroslav - FUNDÁRKOVÁ, Anna. Silné ženy v neľahkých časoch : tri pálffyovské grófky, ktoré stáli pri rodovom vzostupe. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 28-35. ISSN 1335-6550. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus