Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jaroslav Mosnáček DrSc.

Medzinárodné projekty

BIOTAPE - Lepidlá z obnoviteľných zdrojov pre lepiace pásky.

Bio-based pressure sensitive adhesive tape

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.


Národné projekty

* Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov.

Polymers and polymeric materials with added value from renewable resources.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ