Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jaroslav Mosnáček DrSc.

Medzinárodné projekty

Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.

Doba trvania: 1.11.2019 - 30.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.


Národné projekty

O2PIPOL - Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

* Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov.

Polymers and polymeric materials with added value from renewable resources.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.

* CEMEA - Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV

Building a centre for advanced material application SAS

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva DrSc.

CEMEA - Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.

Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ