Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Milan Timko, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BALEJČÍKOVÁ, Lucia - MOLČAN, Matúš - KOVÁČ, Jozef - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - SAKSL, Karel - MITRÓOVÁ, Zuzana - TIMKO, Milan - KOPČANSKÝ, Peter. Hyperthermic effect in magnetoferritin aqueous colloidal solution. In Journal of Molecular Liquids, 2019, vol. 283, p. 39-44. (4.561 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Typ: ADCA
  • NAGORNYI, Anatolii - PETRENKO, Viktor I. - RAJŇÁK, Michal - GAPON, I.V. - AVDEEV, Mikhail V. - DOLNÍK, Bystrík - BULAVIN, Leonid A. - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Particle assembling induced by non-homogeneous magnetic field at transformer oil-based ferrofluid/silicon crystal interface by neutron reflectometry. In Applied Surface Science, 2019, vol. 473, p. 912-917. (5.155 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332.(ICPAM 2018 : International Conference on Physics of Advanced Materials). Typ: ADCA
  • RAJŇÁK, Michal - ŠPITÁLSKY, Zdenko - KURIMSKÝ, Juraj - TOMCO, Ladislav - CIMBALA, Roman - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Toward apparent negative permittivity measurement in a magnetic nanofluid with electrically induced clusters. In Physical Review Applied, 2019, vol. 11, no. 2, art. no. 024032, [11] p. (4.532 - IF2018). ISSN 2331-7019. Typ: ADCA
  • SELYSHCHEV, P.A. - PETRENKO, Viktor I. - RAJŇÁK, Michal - DOLNÍK, Bystrík - KURIMSKÝ, Juraj - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan - BULAVIN, Leonid A. Non-uniform distribution of ferrofluids spherical particles under external electric field: Theoretical description. In Journal of Molecular Liquids, 2019, vol. 278, p. 491-495. (4.561 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Typ: ADCA
  • SZUMIATA, T. - GZIK-SZUMIATA, M. - BRZÓZKA, K. - GÓRKA, B. - GAWRONSKI, M. - KACZOR, T. - TIMKO, Milan - CIMBALA, Roman - KOPČANSKÝ, Peter - PAULOVIČOVÁ, Katarína - RAJŇÁK, Michal. Spin Relaxation Effects in Oil-Nanomagnetite Ferrofluids - Mossbauer Spectrometry Studies. In Acta Physica Polonica A, 2018, vol. 134, no. 5, p. 1007-1014. (0.857 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(OSSM : All-Polish Seminar on Mossbauer Spectroscopy). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus