Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5751 0412