Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Stanislav Jakubec DrSc.

Národné projekty

Teória čísel a jej aplikácie

Number Theory and Its Applications

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubec Stanislav DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ