Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Ľubica Holá DrSc.

Národné projekty

TOPFUN - Topologické štruktúry a priestory funkcií

Topological structures and spaces of functions

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.

Topologické štruktúry na priestoroch funkcií

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ