Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Eva Kowalská DrSc.

Národné projekty

* Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna M.A., PhD.

CHRONUM - Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

* CMS - Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku

A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period

Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

* Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly

-

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Kollárová Ivona PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ