Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Františka Dorčáková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* SEMOD-75 - Nanokompozitný materiál pre balistickú ochranu
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.8.2021
* REDHYBEAR - Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia (pre Priemysel 4.0)
Research and development of energy saving hybrid bearing reducer with lowered wear rate for robotic equipment (for Industry 4.0)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ