Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Jaroslav Vokoun

Národné projekty

* Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy

Flexibility in the structure of the economy and environmental change: challenges for cities and companies

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brzica Daneš PhD.

* Konvergencia a polarizícia vo svetovej ekonomike

Convergence and polarization in the world economy

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ