Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Viliam Páleník PhD.

Národné projekty

* Neklasický pohľad na migráciu a ekonomiku. Hodnotenie vplyvu migrácie na blahobyt domácností prostredníctvom ukazovateľov inkluzívneho rastu

A non-classical perspective on migration and economy. Assessing the impact of migration on household welfare through indicators of inclusive growth

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Saher Liudmyla PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ