Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Boris Hošoff PhD.

Národné projekty

Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie

Real convergence in the European union: empirical evidence and implications

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ