Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Karol Morvay PhD.

Národné projekty

* Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ

Assessment and Prediction of Changes in the Slovak Economy in the Context of (Dis)Integration Tendencies in the EU.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ