Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ľuboš Kľučár PhD.

Národné projekty

CTC - Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka

Identification and validation of signalling pathways associated with circulating tumor cells in breast cancer.

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kľučár Ľuboš PhD.

* CTC - Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka.

Identification and validation of signalling pathways associated with circulating tumor cells in breast cancer

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklíková Svetlana PhD.

* Izolácia a pokročilá charakterizácia nových probiotických mikroorganizmov s potenciálom pre uplatnenie v biomedicíne a biotechnológiách

Isolation and advanced characterization of new probiotic microorganisms with potential for use in biomedicine and biotechnology

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pevala Vladimír PhD.

* Génové manipulác - Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormanec Ján DrSc.

Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov

Harnessing the immunological mechanisms in various subtypes of B cell lymphoma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kľučár Ľuboš PhD.

IMcheck - Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B bunkových malignít

Assessing immune-checkpoints in B cell malignancies

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kľučár Ľuboš PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ