Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. - profesijný životopis

Vzdelanie

1972 - 1977: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor fyzika, špecializácia biofyzika

1968 - 1972: Stredná lesnícka technická škola v Liptovskom Hrádku, okr. Liptovský Mikuláš

1967 - 1968: Lesnícke odborné učilište vo Veličnej, okr. Dolný Kubín

Životopis


1977 - 1996: Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava

1997 - doteraz: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava. Vedúci vedecký pracovník

2000 - 2006: Podpredseda KSS

2002 - 2006: Poslanec NR SR za KSS

Chronologický životopis

Študijné a pracovné pobyty


1979-1980: Medzinárodný kurz biológie, Szeged, Maďarsko.

1988-1990: Biofyzika, “University of Connecticut“, USA.

1992-1996: Elektrofyziológia, Univerzita „ The Mount Sinai Medical Center“ (UMSMC), New York, USA.

1995-1996: Elektrofyziológia, „Research Assistant Professor“, UMSMC, New York, USA.

1997, 1988, 1999, 2001, 2002: Elektrofyziológia, jedno-dvojmesačné pobyty, hosťujúci „Assistant Professor, Columbia University”, New York, USA.

Vedecké ocenenia


ČESTNÉ UZNANIE za vynikajúcu vedeckú prácu (2000)
Udelil riaditeľ Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Ing. Albert Breier, CSc. Dňa 8.2.2000

ČESTNÁ PLAKETA DIONÝZA ŠTÚRA
za zásluhy v prírodných vedách Udelila Slovenská akadémie vied, marec 2002.

PRÉMIA ZA VEDECKÝ OHLAS
v kategórii prírodných vied Udelil Literárny fond. 18.9.2002

Pracovné výsledky


Riešiteľ úspešne zrealizovaných štyroch domácich a troch zahraničných vedeckých projektov

Počet vedeckých publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch = 91

Vedecký ohlas prác podľa ISI = > 1400