Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Eva Marková CSc.

Medzinárodné projekty

* MEDBIODOSE - Molekulárne markery pre biologickú dozimetriu v radiačnej onkológii a hodnotenie rizika vzniku a optimalizácie liečby rakoviny

Molecular Markers for Biological Dosimetry in Radiation Oncology, Cancer Risk, Assesment and Optimizing Cancer Therapy

Doba trvania: 19.9.2017 - 9.7.2023
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ