Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Ľubica Horáková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HEGER, Vladimír** - BENEŠOVÁ, Barbora - KISSOVÁ, Lea - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Modulation of calcium homeostasis by interaction of natural phenolic agents with Ca2+ -ATPase from sarco/endoplasmic reticulum (SERCA). In Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting. May 23-26, 2022, Kolymbari, Crete, Greece. - National and Kapodistrian University of Athens, Greece, PSE-Phytochemical Society to Europe, 2022, p. 198-199, PP21. (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp. Vega č. 2/0063/22 : Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. PSE Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting) Typ: GII
  • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISSOVÁ, Lea - HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - ŽIŽKOVÁ, Petronela - HORÁKOVÁ, Ľubica - RODRÍGUEZ, Yoel. Structural changes of SERCA protein after ligand binding. PL-8 : invited keynote speaker. In Chemistry towards Biology 10 Instruct. 11-14 September, 2022, Bratislava, Slovakia : Programme. Abstract Booklet. - Bratislava : The Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 27. ISBN 978-80-971665-3-3. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Chemistry towards Biology (CTB10) - Instruct : Structural Biology Meeting) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus