Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Ľubica Horáková, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
oxidačný stres, kalciová homeostáza, flavonoidy, polyfenoly, beta bunky, diabetes
ORCID:
Číslo ORCID