Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • DANCHENKO, Monika - CSÁDEROVÁ, Lucia - FOURNIER, P.E. - SEKEYOVÁ, Zuzana. Optimized fixation of actin filaments for improved indirect immunofluorescence staining of rickettsiae. In BMC Research Notes, 2019, vol. 12, art. no. 657. ISSN 1756-0500. Dostupné na internete: <https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-019-4699-9>(VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. APVV-SK-FR-2017-0005 : Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov). Typ: ADMB
  • DANCHENKO, Monika - CSÁDEROVÁ, Lucia - FOURNIER, P.E. - SEKEYOVÁ, Zuzana. Optimized fixation of actin filaments for indirect immunofluorescence staining of rickettsiae. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2019 : Book of abstracts. - 2019, p. 100.(VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-SK-FR-2017-0005 : Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2019). Typ: AFG
  • LAI, Hung-En - CANAVAN, Caoimhe - CAMERON, Loren - MOORE, Simon - DANCHENKO, Monika - KUIKEN, Todd - SEKEYOVÁ, Zuzana - FREEMONT, P.S. Synthetic Biology and the United Nations. In Trends in Biotechnology, 2019, vol. 37, no. 11, p. 1146-1151. (13.747 - IF2018). ISSN 0167-7799.(VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení."). Typ: ADCA
  • SEKEYOVÁ, Zuzana - DANCHENKO, Monika - FILIPČÍK, Peter - FOURNIER, P.E. Rickettsial infections of the central nervous system. In PLoS Neglected Tropical Diseases, 2019, vol. 13, no. 8, art.no. e0007469. (4.487 - IF2018). ISSN 1935-2727.(Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-SK-FR-2017-0005 : Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus