Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Zuzana Sekeyová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

rickdet - Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov
Detection and Characterization of Rickettsiae and Similar Microorganisms.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019


Národné projekty

rickcoxdiag - Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače "záhadných" ochorení.
Rickettsiae and Coxiella burnetii, bacterial triggers of the "mysterious" diseases.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ