Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Zuzana Sekeyová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

rickcoxdiag - Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače
Rickettsiae and Coxiella burnetii, bacterial triggers of the
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ