Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc.

Medzinárodné projekty

Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní

Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis

Doba trvania: 11.11.2014 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ