Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

iPAAC - Inovatívne partnerstvo pre boj proti rakovine (Spoločná aktivita podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia)
INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021


Národné projekty

* Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu.
Study of pro-metastatic functions of carbonic anhydrase IX, relationship between CA IX and mucins and hypoxic microenvironment in pancreatic cancer.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Švastová Eliška PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
HUMABCAIX - Výskum humanizovaných protilátok v cielenej liečbe hypoxických nádorov
Research of humanized antibodies in targeted treatment of hypoxic tumors
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 1.12.2018 - 1.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ