Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Peter Zajac DrSc.

Národné projekty

Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia

Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century

Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ