Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Marcela Mikulová, DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený