Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Monika Majerčíková

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MAJERČÍKOVÁ, Monika - NÁDAŽDY, Peter - CHORVÁT, Dušan Jr. - SATRAPINSKYY, Leonid - VALENTOVÁ, Helena - KRONEKOVÁ, Zuzana - ŠIFFALOVIČ, Peter - KRONEK, Juraj** - ZAHORANOVÁ, Anna**. Effect of dexamethasone on thermoresponsive behavior of poly(2-oxazoline) diblock copolymers. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, no. 9, art. no. 1357, [18] p. (2020: 4.329 - IF, Q1 - JCR, 0.770 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13091357 Typ: ADCA
  • MAJERČÍKOVÁ, Monika** - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj. Well-defined poly(2-isopropenyl-2-oxazoline)s prepared by ATRP and their cytotoxic effect on 3T3 fibroblasts. In IUPAC-MACRO 2020+ : The 48th World Polymer Congress : conference book. - Jeju, Korea : IUPAC & The Polymer Society of Korea, 2021, p. 538. Typ: AFG
  • MAJERČÍKOVÁ, Monika - ZAHORANOVÁ, Anna - KRONEKOVÁ, Zuzana - KRONEK, Juraj. Effect of thermoresponsive poly(2-oxazoline)s on formation of dexamethasone microparticles. In ChemZi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2021, roč. 17, č. 1, s. 153-154. ISSN 1336-7242. (73. Zjazd chemikov) Typ: AFH
  • PAULOVIČOVÁ, Ema - KRONEKOVÁ, Zuzana - PAULOVIČOVÁ, Lucia - MAJERČÍKOVÁ, Monika - KRONEK, Juraj**. Cell-mediated immunoreactivity of poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) as promising formulation for immunomodulation. In Materials, 2021, vol. 14, art. no. 1371, [18] p. (2020: 3.623 - IF, Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14061371 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus